Gratis online masterclass

Next level living, hoe doe je dat?

…de nieuwe wereld begint in onszelf.

Verlang jij naar een nieuwe wereld? 

Het bereiken van de nieuwe wereld is afhankelijk van ons. Wij zijn de wereld. Na mijn vraag hoe deze nieuwe wereld tot stand komt kreeg ik deze woorden:

Co-create! Be open and receptive for the universal support.

If you all transform, the new world is here. Co-creation supports you to establish the world, to manifest it, to give it structure and to re-organize everything what’s here now.

Just like the transformation of caterpillar to a butterfly. You are the animal; the support is restructuring you.

Humans have the tendency to resist the transformation from happening. You need to choose to be receptive, to be open and to let the support in. This is co-creation.

It all starts in your inner world. 

Hoe je dat doet? Dat ga je ervaren in deze gratis Masterclass.

De nieuwe wereld begint in ons

Gratis online masterclass
‘Van eenzaam naar genieten’

Datum: Donderdag 4 januari 2024
Tijd: 20.00 uur

Over Mirjam

In mijn coaching & trainingen wijs ik de weg naar wie je diep van binnen bent. Mijn werkwijze is ontstaan uit de ommekeer naar mijzelf en academische achtergrond.

Na 14 jaar werken in de industrie, besloot ik mijn hart te volgen. Na de studie klinische-PsychoNeuroImmunologie (kPNI) voelde ik me rijk met de inzichten over hoe onze westerse leefstijl (stress, voeding en gedrag) onze gezondheid beïnvloedt. Als therapeut zag ik hoe simpele veranderingen in leefstijl grote verandering in energie en klachten kunnen geven. Toch was dat niet genoeg.

In beide rollen als manager en therapeut ervaarde ik dat het leven van ‘wie we moeten zijn’ in plaats van ‘wie we zijn’ onze echte energieverspiller en ziekmaker is.

Mijn drie kinderen wezen mij naar de kracht van liefde. Het opende mijn binnenwereld. Ik kon mijzelf gaan leven, de meest optimale vorm voor mijn gezondheid, relaties en vooral levenszin.

Het durven voelen en luisteren naar waar ik behoefte aan heb, heeft me toegang gegeven tot een leven waarin ik steeds meer floreer. Er is oneindig veel mogelijk als je durft te veranderen van binnenuit! Het brengt de wonderen terug in je leven.

 

Jezelf leven is de meest gezonde en liefdevolle manier van zijn.
Durf je weer 100% ja tegen jezelf te zeggen?