Activatiesessies

Samen soepel helen en transformeren

Activatiesessies

Samen soepel transformeren met de enorme liefdevolle krachtveld de groep.

De mensheid zit midden in een transformatie. Het universum stuwt ons voort door continu de frequentie van onze omgeving te verhogen. Hemel en aarde worden één!

Om de transitie te maken moet onze ziel helen. Dit kan alleen op aarde met de aardse kracht. Ons lijf is daar de toegang toe. En daar zit ook het probleem. We hebben door al de onverwerkte gevoelens en trauma’s in de ziel de weg van de aardse helende energie naar ons lijf afgesloten. Wij zullen ons weer mogen gaan openstellen voor het ontvangen van onze krachten ons toekomen en ons in vrijheid ons zelf kunnen laten leven. 

De verandering van ons fysieke lijf heeft al onze liefde en aandacht nodig. Stap voor stap kan het lijf zich aanpassen aan de veranderende frequentie in onze omgeving en kan het groeien naar nieuwe fysieke mogelijkheden.
Makkelijk? Nee. Je hebt moed nodig om je fysiek te durven open stellen en de opgeslagen emoties, pijnen en angsten te laten vrijkomen.

Maar… Je hoeft het niet alleen te doen. Samen zijn we zoveel sterker en kunnen we dit transformatie pad soepeler bewandelen. We hebben elkaar nodig in deze tijd. Daarom geef ik om de 4 weken op zondagavond een activatiesessie.

Doe je mee?

We hebben elkaar nodig. Je hoeft het niet alleen te doen.

2023 wordt het jaar waarin we onze ziel volledig kunnen belichamen in ons fysieke lijf. Zij vormen samen de ‘heilige’ ruimte waarin wij onbevangen mogen genieten van onze eigen unieke energie. Het verankert je en helpt je jouw missie moeiteloos neerzetten in de maatschappij.

 Het tegenovergestelde is ook waar. Zonder onze eigen kracht zal het hard kunnen gaan stormen in ons. Zo hard dat we worden gedwongen een anker te zoeken. De zoektocht buiten onszelf loopt vast, in ons vinden we de kracht & wijsheid die we nodig hebben.

 We kunnen de storm voorblijven, door soepel met de transitie mee te bewegen en onze binnenwereld te activeren. Hierbij helpen deze activatiesessies.

Het brengt je:

Soepelere transformatie door de liefdevolle en ondersteunende groepsenergie

Je opent je innerlijk vertrouwen en wijsheid. Je leven wordt ‘lichter’.

Diepere opening van je fysieke lijf voor de toenemende lichtfrequentie

Verdieping en verankering van de verbinding met jezelf.

Fysieke zuivering van oude bagage en reflexen.

Lef om te staan in de maatschappij

Samenwerking met je bronkracht

Extra oefening om de connectie met jezelf te trainen

Praktisch

De activatiesessie zijn op zondagavond om 20.30 -21.30 uur

Data: 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni en 2 juli 2023

Gedurende 7 dagen is er een videoreplay beschikbaar voor terugkijken en extra oefenen

Investering voor 6 activatiesessies: 111 euro (incl. BTW)

Wil je je aanmelden nadat de eerste activatiesessie al heeft plaatsgevonden? Stuur mij even een e-mail op info@mir-innerwork.nl.

Waarom activatiesessies?

Universum en aarde worden één! De snelweg van zuivering en transformatie van de mensheid wordt gedreven door een continue toename in lichtfrequentie in onze omgeving. Het is vooral ons fysieke lijf dat tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving.

Lichaamscellen zullen krachtiger gaan vibreren, waardoor blokkades op steeds dieper niveau losgetrild worden in onze weefsels. Denk hierbij aan vastgezette oude angsten, (negatieve) emoties en (pijnlijke) gevoelens.

Een onbewust proces waar evolutionaire reflexen in ons fysieke lijf op reageren. Dit kan ons confronteren met terugkerende onzekerheid, paniek, somberheid, emoties, moeheid, onrust, pijn of andere fysieke ongemakken.

Je lichaam heeft je nodig. Jij kan actief de keuze maken om je open te stellen voor de veranderende frequentie en het toe-eigenen van de aardse bronkracht. Deze kracht kan reflexen op diepere fysieke lagen helen en je voeden met je oneindige passie en levensenergie.

Voordeel van groepsenergie

Het durven openstellen van je lichaam en toe-eigenen van je krachten vraagt om lef. Het gaat tegen de programmering van je cellen in. Tijdens de activering creëren we met de groep een krachtig liefdevol veld waardoor je je gedragen en veilig om je te openen en innerlijk te werken in jezelf.

Wat doe je tijdens de sessie:

Je zelfliefde activeren

Openen cellen voor de nieuwe frequentie met liefde

Afvoer van losgekomen emoties, angsten en pijn

Belichaming van de ruimte in je lijf met jouw krachten

Bewust toe-eigenen van aardse bronkracht – Helpt je te gaan staan in de maatschappij

Extra oefening zoals: moeilijke situatie doorvoelen, verlangens laten creëren

Voor wie?

Iedereen die al bekend is met innerlijk werk, verder wil transformeren en de samenwerking met je eigen krachten wilt trainen.
Ben je nog niet bekend met innerlijk werk? Je bent zeker welkom.
Tijdens deze sessies zal ik geen basisuitleg geven.
Wil je uitleg? Geef je dan op voor een kennismakingsworkshop.

Onderhoudsessies

Ik zie de sessies als ‘healing’ en ‘onderhoud’. Stagneer je veel, ondervind je veel onrust of kan jezelf moeilijk bereiken? Je mag dan groeien naar een diepere verbinding met jezelf en je krachten. Je stuit opnieuw op ‘nieuwe’ weerstand in het lijf. Een activatiesessie alleen is niet altijd voldoende. Je kunt kijken onder activiteiten wat je zou passen of stuur mij een e-mail met je hulpvraag.

Ervaringen na activatiesessie

  • Ik ben weer thuis bij mijzelf, ik voel me echt aanwezig en gevuld.
  • Voel me weer rustig en ben gevuld met vertrouwen.
  • Ik voel me krachtig, groot en liefdevol.
  • Mijn hoofd is compleet rust.
  • Ik voel me een met alles om me heen.
  • Fijn om weer terug te zijn bij mijzelf.
  • Ik voel de energie en passie weer door mijn lijf stromen.

Je hoeft het niet alleen te doen.
Transformeer soepeler met liefdevolle steun van de groepsenergie.

Gratis 3-daagse inspiratiecursus
3 tips voor ziekte, wat kan jezelf doen?

Je ontvangt 3 dagen achter elkaar een e-mail die je toegang geeft tot video’s die je een andere kijk geven op je gezondheid en wat jij kan doen om jezelf te helpen.

Laat je verrassen en ontdek een wereld aan ongekende mogelijkheden.
Wij mogen zelf de deur opendoen voor de ‘vergeten’ levensenergie.