Aandachtsgebieden

Hieronder staan de aandachtsgebieden waarbij ik je kan helpen.
Klik erop om er meer over te lezen of scroll naar beneden om alles op je gemak te lezen.

Energie & Gezondheid

Burn out

Covid & Long-Covid

Jij & relaties

Jij & je partner

Jij & je familie

Jij & je werk

Ouder & kind

HSP & Omgeving

Persoonlijke ontwikkeling

Openen sensualiteit

Overmatige emoties

Energie & gezondheid

Heb je fysieke of mentale klachten? Je lijf vraagt om verandering van je gedrag.

Elke klacht of ziekte vertelt je eigen verhaal. Je manier van leven heeft je uit balans gebracht. Je hebt een tekort aan energie waardoor jouw lichaam lijdt. Vraag je af: ‘waardoor heb je een energie tekort?’

Ieder mens heeft een bron met een enorme hoeveelheid aan levensenergie tot zijn beschikking. Een overvloed aan energie. Alleen sluiten we ons lijf zo nu en dan onbewust af voor die bron. Je leeft dan op overlevingsenergie. Er ontstaat gemakkelijk een energie tekort. Als dat lang duurt, ontstaan er klachten en ziekten.

Je lijf is één van de belangrijkste ‘tools’ in de ontdekkingstocht naar jezelf. De afsluiting van je cellen voor je voedende energiebron wordt gestuurd vanuit angst of een emotioneel trauma uit het verleden. Het ontneemt je om voluit je eigen gevoel en verlangen te durven volgen, de meest gezonde vorm van leven.

Liefde voor jezelf kan je lichaam weer openen voor jouw energiebron. De krachtige aardse energie kan de angst of het emotionele trauma achter de energie afsluiting aan het licht brengen en helen. Vitaliteit en heling vraagt jezelf echt lief te hebben.

Burn out

Je kan je eigenliefde nauwelijks ontvangen. Het is je ultieme kans om je leven nu jouw leven te maken

Burn out is het stopsignaal van je lichaam dat het niet verder wil leven op de manier hoe je tot nu toe geleefd hebt. In jou zit een wijs en liefdevolle kern die gehoord wil worden. Niet de omgeving, maar jijzelf hebt je eigenliefde en aandacht nodig.

Ergens in je leven heb je de deur naar jezelf, je gevoelens en verlangens dicht gezet. Je bent in dienst gaan staan van je omgeving (en het programma in je cellen). Je draagt en leeft de verantwoordelijkheid van een ander en ‘vergeet’ jezelf te dragen.

Het openen van de deur naar jezelf laat je weer voelen wat jij wil, wat jou voedt en laat je beslissingen nemen die jouw vitaliteit weer laten opbloeien. Alles zit al in je. Zelfliefde geeft je toegang naar je duurzame energie en jouw leven.

Samen kunnen we ontdekken welke overtuigingen of angsten de toevoer van je energie blokkeert.

Covid & Long-Covid

Meer dan een infectie! Je lijf mag weer je thuis op aarde worden.

Voor mij is Covid niet alleen een infectie. Net als bij iedere klacht of ziekte is er iets gaande in je op energetisch niveau waardoor je meer vatbaar bent voor Covid.

We zitten midden in een grote transformatie die de situatie van de mensheid op aarde gaat veranderen. Het is al duidelijk dat de mensheid niet verder kan leven zoals we nu leven. Er zijn hogere krachten die ons leven momenteel beïnvloeden om ons voor te bereiden op de overgang naar een nieuwe toekomst. Deze transformatie zal ons helpen om de wegen te ontsluiten naar een ander bewustzijn, een andere vorm van energie en wijze van leven.

De Covid periode loopt parallel aan de heling van onze ziel, het innerlijk kind en de fysieke programmering in onze cellen. Omdat dit gepaard gaat met het loskomen van veel oude harte pijn, zijn we geneigd ons lichaam en met name de borstkast op slot te zetten tegen deze transformatie in. Deze energetische vastzetting maakt ons onder andere kwetsbaar voor Covid, hartproblemen en benauwdheid.

Ben je geïnfecteerd, ervaar je benauwdheid of heb je Long Covid? Ik kan je leren om je lijf weer je thuis te maken en je ‘ademruimte’ vrijer te maken. Je krijgt grip op je lijf en kan ontspannen. Dit vertaalt zich in vertrouwen en helpt je sneller te herstellen.

Symptomen/klachten

Heb je, ongeacht je leeftijd, chronische klachten of een ziekte zoals bijvoorbeeld:

Moeheid, uitputting of burn-out

Covid & Long-Covid

Ontstekingen of lage weerstand

Hormonale-, huid-, maag-, darm-, gewrichts-, hart-, en vaatproblemen

Onrust, angsten of depressieve gevoelens

Diabetes II, gewichtsproblemen, hoofdpijn

Autoimmuunziekten, kanker

AD(H)D, autisme, concentratieproblemen

Hoe kan ik je helpen?

De oplossing voor jouw fysieke en mentale klachten ligt binnen jezelf.
Ik geef je inzicht in:

Hoe je klachten zijn ontstaan en hoe je gedrag daar van invloed op is.

Hoe jij je gezondheid kan verbeteren.

Hoe je de weg naar je energiebron en zelfhelend vermogen kan openen voor jezelf.

Hoe verandering van voeding en levensstijl je kan helpen.

Welke supplementen je kunnen ondersteunen.

Wil je een oriënterend gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact met mij op.

Jij & relaties

Wil je meer invloed hebben op jouw relaties? En deze in liefde en harmonie ervaren? Begin dan bij jezelf. Elke minuut kan jij een andere werkelijkheid creëren. Als jij vrij bent en in liefde mag zijn wie je bent, heeft dat een positieve invloed op je omgeving.

Jij & je partner

Wrijving & Botsingen. Begin bij jezelf.
Liefde en harmonie in jou opent de deur naar de ander.

De focus bij relatieproblemen ligt vaak op wat er niet goed loopt. We praten over verwachtingen en over ’tekort’-gevoelens. We geven kritiek op de ander of maken verwijten vanuit diepe angst voor verlies of pijn. De angst geeft een vijandige sfeer, met toenemende verwijdering als gevolg.

We vergeten dat een relatie met de ander iets vertelt over jezelf. Het spiegelt de strijd of de verhouding van de mannelijke en vrouwelijke energie, in je. Hetgeen je de ander verwijt, is wat je jezelf te kort doet in je innerlijke relatie.

Wees de ander dankbaar door je eigen pijn en angst heen. Jullie situatie helpt je als je jezelf durft aan te kijken. Je innerlijke ‘ik’ vraagt om verandering. Het verlangt naar harmonie in jou.

Liefde kan de innelijke strijd in balans brengen. Door het hart te openen voor jezelf, open je ook je hart voor de ander. Je creëert een veilige ruimte voor eerlijke communicatie waar verdedigingsmechanismen wegvallen. Jouw open hart geeft jullie vertrouwen om kwetsbaar en jezelf te durven zijn. Door zelfliefde trek je liefde naar je toe. Je kunt dan voelen wat goed is voor jou.

Jij & je familie

Deze relatie kan diep raken en spiegelt je kernboodschap. Dankbaarheid opent de weg naar elkaar

In familiebanden liggen afstoting en liefde dicht bij elkaar. Als ziel kies je je familie omdat je daar kan ‘ervaren en helen’ wat jij nodig hebt voor je groei.

Je bent als familie allemaal onderdeel van hetzelfde familiesysteem, de basis die je in de eerste jaren als je waarheid ervaart. Op je verdere pad ga je daar steeds meer met eigen ogen naar kijken en zien wat jij daarin wel en niet van mee wil nemen. Maar het systeem is wel onderdeel geworden van wie je in je cellen bent.

Om los te komen en je eigen pad te gaan heb je de familie lief te hebben met alles wat daar is. Geen veroordeling en verwijten. Het is je onvoorwaardelijke liefde die in jezelf de ruimte schept om uit het familiesysteem te kunnen stappen en je eigen leven te creëren. 

Is dat niet het pad waar we hiervoor zijn? Onvoorwaardelijk liefde brengt het mooiste boven in onszelf waarmee we de wereld kunnen dienen. Vanuit die ogen kan je zien wie een ander echt is.

Jij & je werk

Kan jij er zijn voor je werk zonder dat je jezelf weggeeft of verliest?

Werk is een ultieme omgeving om te oefenen met het managen van je energiehuishouding, stellen van grenzen en behouden van ruimte voor jezelf.

Juist een werkomgeving vraagt om presteren, het laten zien van jezelf en voldoen aan de eisen die er worden gesteld. De vraag is: vanuit welk perspectief kijk jij naar het werk?

Vanuit angst creëer je een wereld waar je achter de feiten aanloopt. Je hebt het niet zelf in de hand. Je twijfelt over je kunnen en laat veel afhangen van de omgeving. Om vastigheid te creëren, probeer je controle te krijgen. Hiermee sluit je jezelf steeds verder af. Het overleven kost je veel energie. 

Hoe zou je leven eruitzien als je vol vertrouwen in je werk staat. Je voelt wat wel en niet passend is. Je staat voor wat je kan en bent duidelijk in wat er verwacht kan worden. Vanuit dit vertrouwen kan je werk vanuit een rustige basis in jezelf ontstaan. Pas dan kan jouw potentieel en creatiekracht tot uiting komen. Jij voedt jezelf en dat is je gift naar je werk.

Voor wie?

Voor iedereen die relatieproblemen heeft met partner, familie, vrienden of collega’s.
Hierbij kun je denken aan: 

Je loopt vast in een relatie. Je voelt je alleen en niet begrepen.

Je voelt je in contact onzeker, bedreigd of afgestoten.

Je wordt steeds geraakt door je familie, je ontwijkt ze, maar dat doet ook pijn.

Je botst met collega’s en je krijgt geen goed contact.

Je werk kost je te veel energie.

Hoe kan ik je helpen?

Ik geef je inzicht in:

Hoe je gedrag de situatie met de ander of je werk beïnvloedt, vastzet of creëert.

Wat jij nodig hebt van jezelf om de situatie te kunnen veranderen.

Hoe je liefde en openheid naar je eigen gevoel, een uitnodiging is voor de ander.

Hoe kan jij je behoefte, je grenzen en je verlangen blijft voelen in contact met een ander.

Willen jullie samen werken aan de relatie? Wees welkom! Ik begeleid jullie eerst individueel.

Wil je een oriënterend gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact met mij op.

Ouder & kind

Verlies je grip? Jij in je kracht, je kind in zijn kracht.

Als ouder heb je maar één wens: je hoopt dat het goed gaat met je kind. Maar wat als het anders loopt? Als moeder van drie kinderen heb ik ervaren dat mijn moederhart iedere keer diep werd geraakt wanneer het niet goed ging met een van hen. Het voelde alsof ik zelf de getroffene was. En in zekere zin is dit ook zo. Je kinderen zijn de spiegel van je ziel.

Kinderen laten ons zien wie wij zijn. Van oorsprong zijn wij allemaal liefde. In deze wereld vol angst hebben wij onze bron van liefde vaak afgesloten. Angst neemt de plek van liefde in. We laten de angst bepalen hoe we leven.

Onze kinderen voelen onze angst. Kinderen zoeken de liefde en veiligheid van hun ouders. Maar zij voelen de onrust, de leegte en de drang te moeten voldoen. Ieder kind verbindt zich op een eigen manier met de angst van de ouder en spiegelt wat de ouder leeft.

Wat kan je als ouder voor je kind doen? De paradox is: je helpt je kind door als ouder de ommekeer naar jezelf te maken. Jij in je kracht, je kind in zijn kracht! Je kind voelt je aanwezigheid en liefde en dat voedt zijn vertrouwen in het aardse leven. 

Door te kiezen jezelf te leven, geef je je kind zijn eigen liefde terug.

Voor wie?

Herken je één van de volgende problemen bij je kind?

ADHD/ADD/Autistisch spectrum

Opvoedingsproblemen –onbegrip, weerstand, agressie

Contact problemen – gesloten gedrag

Depressieve en sombere gevoelens

Onverklaarbare woede aanvallen, frustraties

Angsten/Stoornissen/Dwangmatigheden (bv overperfectie)

Fysieke klachten

Hoe kan ik je helpen?

Ik geef je inzicht in:

Hoe jouw gedrag en de angsten/emoties die jij draagt het gedrag van je kind beïnvloeden.

Hoe jij je kind kan helpen vol vertrouwen in de wereld te staan.

Hoe je je kind kunt vrijmaken van je angsten. Dit begint bij de verandering in jezelf maken.

Hoe je duidelijk grenzen kan stellen zonder dat het weerstand oproept.

Wil je een oriënterend gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact met mij op.

HSP & omgeving

Verlies je jezelf? Zet je gevoeligheid in als kracht.

Als je hoog sensitief bent kan de wereld je behoorlijk overdonderen. Het lijkt alsof je geen invloed hebt, omdat het te hard binnenkomt. Dat kan je angstig maken. Het leven kan weer jouw leven worden, als je jouw kracht en liefde inzet.
Jij mag in de wereld staan, in jouw kracht. Je hebt jezelf klein gemaakt en anderen de ruimte gegeven. Jij bent op de achtergrond van je eigen leven komen te staan. Maar dat is nu voorbij. Stap uit de wereld van angst in de wereld van liefde.
Jouw lichaam en ziel hebben jouw aanwezigheid nodig in je lijf. De wereld is vol energie. Die voel jij dagelijks met je lijf. Het raakt je nu tot in je diepste wezen, omdat je de ruimte in je lijf zelf niet inneemt. Dat kost je veel energie.

Met je aanwezigheid kan jij je lijf weer vullen met je energie en krachten. Het toelaten van jezelf vraagt deuren te openen naar je eigen gevoel dat jij binnen in je verborgen houdt. Ik leer je op een lichte en liefdevolle manier je eigen angsten en pijnen te helen. Als jij weer aanwezig bent in je lijf, kan je overal zijn zonder dat het je energie kost. Het zal je zelfs veel energie geven!

Voor wie?

Als je hoog sensitief bent, dan merk je dat je hele leven al. Misschien heb je er die naam niet aangegeven, maar voel je dat je anders bent. Herken jij je in één of meerdere van de volgende beschrijvingen?

Ik heb het gevoel dat mijn leven zwaar is

Ik heb behoefte om veel alleen te zijn

Ik voel me moe en uitgeput en ik zie op tegen feestjes

Ik heb last van stemmingswisselingen

Ik ervaar veel angst of onrust

Ik ben HSP en ik heb last van mijn gevoeligheid

Hoe kan ik je helpen?

Ik geef je inzicht in:

Hoe je angst de grenzeloosheid veroorzaakt naar je omgeving.

Hoe jij je kan begrenzen zonder af te sluiten voor je omgeving.

Hoe je lichaam vrijkomt van alle opgenomen angsten en emoties

Hoe je gevoeligheid als kracht kan inzetten hier op aarde

Wil je een oriënterend gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact met mij op.

Persoonlijke ontwikkeling

Alles is al in je aanwezig. Stop je gedrag te analyseren.
Durf de liefdevolle krachtige ziel in je te leven. Hier begint de ontdekkingstocht van je ‘echte Ik’.

In ons schuilt een liefdvol en krachtig wezen. Mooier en krachtiger dan wij ons kunnen voorstellen. Het vreemde is dat wij er alles aan doen het wezen – onze ‘ik’- niet toe te laten. We vechten zelfs tegen onszelf. We doen onszelf tekort in liefde en kracht.

De ontbrekende liefde en kracht zoeken we buiten onszelf. We stemmen ons af op de buitenwereld. We laten de verwachtingen van anderen onze agenda sturen. Het bepaalt onze keuzes en de manier waarop we ons leven inrichten. Dat gaat ten koste van onze energie. We voelen ons moe. Onzekerheid, ontevredenheid, somberheid of leegte groeit in ons. We lopen vast en vragen ons af wie we zijn.

Bizar is dat we ons gedrag gaan analyseren, waarom we doen wat we doen. Daarmee onderzoeken we ons ‘aangepaste gedrag’, maar niet wie we zijn!

Alles is al in je aanwezig. Je kan je direct richten op het openen en toelaten van je liefdevolle en krachtige wezen in je. Geef jij jezelf toestemming om alle ruimte te geven aan wie je echt bent? Durf je daar 100% ja tegen te zeggen?  Daar begint de ontdekkingstocht van je ‘echte Ik’. Deze ‘ik’ creëert het leven wat bij jouw past.

Voor wie?

Ik kan iedereen helpen die echt wil veranderen en zichzelf wil ontdekken.
Herken je jezelf in één of meerdere beschrijvingen?

Ik mis de regie over mijn leven

Ik ben niet tevreden of blij met mijn werk en zoek mijn passie en zin in het leven

Ik ben snel afgeleid en onrustig en ik weet niet meer wat ik wil

Ik voel me onzeker en ik mis het vertrouwen in mijzelf

Ik voel leegte en ik zoek inspiratie en creativiteit

Hoe kan ik je helpen?

Ik geef je inzicht in:

Wat je tegenhoudt om jou ‘ik’ toe te laten en te leven

Hoe jij de weg opent naar je liefdevolle en krachtige wezen in je

Hoe jij jezelf openhoudt om je ‘echte ik’ te ontdekken en te kunnen leven ban ‘binnenuit’

Hoe je jouw passie en inspiratie vindt en weer kan leven.

Wil je een oriënterend gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er voor jou zijn, neem dan contact met mij op.

Openen sensualiteit

Sensualiteit is zoveel meer dan genot.
Het is je oerverlangen om voluit jezelf te willen (be)leven. Het zet je binnenwereld ‘aan’.

Zonder sensualiteit leef je niet! Ik zie de sensuele energie als DE basisvoeding voor je lichaam, zoals benzine dat is voor een auto. Het is het vuur in je dat je laat ontwaken, je ‘AAN’ zet, je in beweging brengt om hetgeen waar je diep van binnen naar verlangt ook gaat manifesteren. Het is de energie die je nodig hebt om echt voluit je aardse leven te kunnen doorvoelen en te beleven.

De taboe op deze kracht is misschien wel de redenen waarom wij als mens zoveel gezondheidsproblemen ervaren. Sensualiteit is je aardse helende kracht. Het kan je cellen zuiveren en voeden. In onze maatschappij is sensualiteit ‘verbannen’ naar de slaapkamer. Of we geven de energie weg om de ander ‘te vriend’ te houden.

Wij mensen onderschatten de waarde van deze oerkracht! Wij vinden het normaal dat bij vrouwen deze kracht afneemt of minder leeft dan bij een man. Ik ervaar dat een vrouw hetzelfde oerinstinct heeft als een man, maar de ‘programmering’ in haar cellen haar blokkeert dit voluit te leven. Wij houden onszelf voor de gek door te geloven dat de sensuele energie minder is bij een vrouw.

Als je sensuele energie weer stroomt in je lijf, verandert je uitstraling. Je ogen lichten op, je huid wordt zachter en je aantrekkingskracht is voelbaar.
Je ervaart:

  Diepe levenslust

  Vreugde en passie in je lijf

  Aantrekkingskracht op mensen en situaties

  Een energiek en vitaal gevoel

  Grote creativiteit en inspiratie

  Verbondenheid met je oerbron

  Wil jij je sensualiteit weer openen? Je bent van harte welkom.

  Overmatige emoties

  Het vertelt je dat je vastzit aan collectieve energie.
  Van binnenuit kan je liefdevol jezelf bevrijden van deze last.

  Heb je last van overmatige emoties, zoals boosheid, enorm verdriet of somberheid? Ik kan je al geruststellen dat het grootste deel van je emotie niet van jouzelf is.

  Deze emoties zeggen je dat je overbelast bent met energie uit je omgeving. Stel dat je probeert ‘harmonie’ te bewaren om zelf veilig te zijn. Dan ben jij alert op ‘niet harmonieuze energie’ bij een ander. Denk daarbij aan boosheid, agressie of teleurstelling. Zodra je die energie waarneemt, probeer je onbewust de energie te ‘ontgiften’. Dit betekent in de energetische wereld dat jij de energie vasthoudt.

  Is dit een overlevingsstrategie? Dan verzamel je tijdens je leven meer en meer boosheid. Zie het alsof je bedolven wordt onder alle boosheid die je bij je draagt. Op momenten dat het allemaal te veel is, en je de controle verliest, zal deze boosheid jou de baas worden.

  Ik help je om op een liefdevolle en lichte manier vrij te komen van de emoties die je draagt en de overlevingsstrategie.

   

  Jezelf leven is de meest gezonde en liefdevolle manier van zijn.
  Durf je weer 100% ja tegen jezelf te zeggen?